Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, MJÖRN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

VÄNERN 1

UNDEN 1

MJÖRN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Fyra ursprungliga lamellhus från 1940-talet på plan mark i norra Årsta. Byggnaderna ligger i nord-sydlig riktning, i Mjörn 1 och Unden 1 längs med östra, och i Vänern 1 längs med västra, sidan av Skagersvägen. Marken närmast husen är gräsbevuxen och där finns enstaka buskar och lövträd. Mot ost vidtar en bergsknalle med sparad skog. Mot syd vidtar Sköntorpsvägen. Mot väst finns en parkeringsplats och en innergård som delas med Vänern 2. På gården finns lite gräs och sparade träd. Mot norr vidtar Gullmarsvägen.