Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RUSKEN 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

RUSKEN 2

RUSKEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Två tilläggsisolerade lamellhus från 1940-talet på sluttande mark i södra Årsta. Byggnaderna ligger i öst-västlig riktning längs med södra sidan av Möckelvägen. Mellan vägen och husen finns lite gräs och enstaka buskar. Mot ost och sydost är det en skogssluttning ned mot Johanneshovsvägen. Mot syd finns berg i dagern, en gångväg ned mot Johanneshovsvägen, en slänt med gräs, buskar och några lövträd samt P-platser och andra lamellhus.