Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HUMMELN 3 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

HUMMELN 3

HUMMELN 2

HUMMELN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Tre ursprungliga lamellhus från 1940-talet på sluttande mark i södra Årsta. Byggnaderna ligger på rad i öst-västlig riktning längs med norra sidan av Johanneshovsvägen, men nås norrifrån via en säckgata från Möckelvägen. Mellan husen finns granittrappor med järnräcken. Mot norr finns buskar, enstaka träd, P-platser samt en sluttning upp mot andra lamellhus. Mot ost är det en slänt med slyig skog och en gångväg. Mot syd finns lite gräs och buskar samt några lövträd innan Johanneshovsvägen. Mot väst är det en bergsknalle.