Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FLÅREN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

FLÅREN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Ursprungligt lamellhus från 1940-talet på sluttande mark i södra Årsta. Byggnaden ligger i öst-västlig riktning med västra gaveln mot Rålångsvägen. Byggnaden innehåller butiker i bottenvåningen, i en lite utbyggd del mot syd. Framför dessa finns en asfalterad plan med parkeringsplatser och ett trädäck för en uteservering. Söder om detta är det en grässluttning ned mot korsningen mellan Årstavägen och Johanneshovsvägen. Mot ost är det en bergsknalle och andra lamellhus. Mot nord är det några P-platser och en grässlänt, med enstaka buskar, upp mot andra lamellhus.