Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FRYKEN 10 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

FRYKEN 10

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av 7 smalhus av lite olika varianter. De är uppförda 1945/46 och ritade av John Ivar Jon på Riksbyggens arkitektkontor. De är lokaliserade runt och i en kvadratisk gård. Anläggningens omgärdas av Siljansvägen i norr och Rämensvägen som löper runt med infart från Siljansvägen. Hus nr 1, 2, 4 och 5 ligger med långsidan mot gatan, husnr 6 och 7 med gavlarna mot gatan och hus nr 3 ligger inne på gården. Gårdens södra del har en hög bergknalle med träd och buskar. Övriga gården har kuperad mark med asfalterade gångar, planteringar, gräsmattor och lekplatser.
Husen har mer eller mindre fått förändrad karaktär genom omb...

Läs mer i eget fönster