Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DELLEN 4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med kategoriboende

DELLEN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Före detta inackorderingshem från slutet av 1960-talet i gunnebostaketomgärdad trädgård invid parkstråk och bostadskvarter. Röd komplementbyggnad av trä med kraftigt utskjutande tak i fastighetens sydöstra hörn. Lekredskap från tiden som inackorderingshem finns kvar i parken. Altaner och uteplatser finns längs fasaderna. Betongramper leder upp till huvudentrén i söder och till källaren på västra väggen.