Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DELLEN 3 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

MALGOMAJ 3

MALGOMAJ 2

DELLEN 3

DELLEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Fyra lamellhus från 1940-talet på båda sidor om säckgatan Dellensvägen. Förgårdsmark med varierande grad av växtlighet och naturstensterrasseringar. Gårdssidor med utpräglat öppen karaktär. Garage förekommer i byggnadernas källarvåningar. I kvarteret Malgomaj återfinns kontorslokaler på gavlarna.