Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HORNAVAN 3 M.FL. 3 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
3 (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

HORNAVAN 3

HORNAVAN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Tre punkthus från 1940-talets andra hälft belägna i kraftig souterräng mot bergspartier inte långt från Årsta gård. Hornavan 3 är ritat av Edvin Engström och Hornavan 2 två byggnader är gestaltade av Ancker-Gate-Lindegren. Byggnaderna uppvisar stora likheter. Tomtmarken på Hornavan 3 är av utpräglad naturkaraktär medan det på granntomten glesats ur träd och här återfinns ursprungliga terrasseringar och trappor av natursten. Parkeringsplatser har anlagts mot gatan.