Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKÖNTORP 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

SKÖNTORP 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Tre ljusputsade punkthus från 1960-62 i rad med kvarteret Närdningens snarlika två punkthus på randen till Årsta skog. Husen är ställda monumentalt och entréerna vetter mot söder och parkeringen öster om byggnaderna. Parkeringen avskiljs med en rad ursprungliga små lövträd. I vinklarna mellan byggnaderna finns häckomgärdade sittplatser. Naturstensterrasseringar och smäckra smidesräcken tar upp nivåskillnader inom fastigheten. Väster om hus 2 finns en lekplats och öster om hus 3 en piskställning. Byggnaderna är något olika utformade i de nedre våningarna. Byggnad 1 har en butik i bottenvåningen.