Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, NÄRDINGEN 1 SKÖNTORPS PENSIONÄRSHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖNTORPS PENSIONÄRSHEM (akt.)
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Äldreboende - Ålderdomshem

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med kategoriboende

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

NÄRDINGEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Två närmast idenstiska punkthus och mellanliggande lägre lokal från 1960-62 placerade i rad med tre liknande punkthus från samma tid längst ut mot Årsta skog. Anläggningen uppfördes ursprungligen som pensionärshem och den lägre byggnaden inrymde samlingslokaler, aktivitetsrum och läkare. Byggnaderna renoverades 2004-05 och fungerar numera som en ordinär bostadsrättsförening.

En vändplan ligger nedanför husen. Ursprungliga terrasseringar, trappor och planteringsbäddar av natursten. Enstaka mindre lövträd är placerade på byggnadernas framsida.