Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, MORUP 11:14 MORUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2006-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MORUPS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

MORUP 11:14

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Morups kyrka är belägen i byns norra del. Framför kyrkan i väster löper den gamla kustvägen. Kyrkan omges av en kyrkogård, vilken kringgärdas av en kallmurad skalmur. I väster finns 2 st smidesgrindar, i norr en smidesgrind med grindstolpar av natursten, i öster ytterligare en smidesgrind dekorerad med kors, senare uppförd, med spritputsade grindstolpar samt tälttak av kopparplåt. I söder återfinns en högre smidesgrind med grindstolpar. Årtalet 1863 står skrivet på grinden. Vägen fram till kyrkan följs av en trädallé.

På kyrkogården leder grusade gångar fram till och runt kyrkan. Här återfinns relativt få gravvårdar, flertalet är p...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik