Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, VÄSTERVIK 5:16 GAMLA KAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Västerviks nya kyrkogård 0020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYA KYRKOGÅRDEN (akt.), GAMLA KAPELLET (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

VÄSTERVIK 5:16

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Miljön kring kapellet
När Nya kyrkogården anlades sydväst om Västerviks centrum hade området en lantlig karaktär. Under 1900-talets gång har dock flerfamiljshus, villor och annan bebyggelse vuxit fram längs vägen till kyrkogården. Norr om begravningsplatsen finns idag ett villaområde med hus uppförda främst under de senaste decennierna. I söder finns ännu delvis det lantliga landskap som en gång omgärdade området. Gamla kapellet ligger relativt centralt placerat på begravningsplatsen, i det område som utvidgades 1920. Kring kapellet finns många höga tallar samt gångsystem och kvarter med mestadels grusgravar.

Begravningsplatsen ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Beskrivning av begravningsplatsen idag
Begravningsplatsen är bara delvis uppdelad i kvarter, nummer 7-11 i den södra delen av det område som tillkom 1932. I övrigt finns en sentida uppdelning i nummer. Denna inkluderar 3000-området i nordväst som ligger på den äldsta delen av begravningsplatsen, delvis omdanad på 1970-talet, 2000-området i öster samt 5000-området på den nya delen tillkommen efter1982. Urngravsområdena har benämningarna UA, UB samt UE och UF på kyrkogårdens yngre delar. Kyrkogårdsförvaltningen har dessutom en äldre uppdelning av begravningsplatsens yta före 1982 med en indelning enligt ett ”bladsystem”, blad 1-21, d...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik