Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Munkedal kn, MÖE 1:66 MUNKEDALS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.0819.27

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MUNKEDALS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Munkedal

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

MÖE 1:66

Beskrivning

Inventeringsår 2004MUNKEDALS KAPELL ligger i ett markant höjdläge, i norra delen av ett höjdparti nordväst om Munkedals bruk. Kyrkan ligger på en terrass, med manshöga stödmurar av granit i väster och söder mot grusplanen nedanför. I norr och öster ansluter branta slänter ner till den omgivande terrängen. En mindre körbar backe rundar koret i öster upp till en mindre grusplan norr om kapellet.

Söder om kapellet växer planterade tallar och prydnadsbuskar, men i övrigt ingen växtlighet inne på kyrkotomten, som däremot i norr, öster och söder är helt omgiven av lövträd. Huvudingång i väster, via en stentrappa, vid vars fot står två gröna smideslykts...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik