Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 GOTSKA SANDÖN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GOTSKA SANDÖN (akt.)
Gotland
Gotland

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

Kommunikation - Fyrplats

FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2000

Under 1840-talet gjordes flera framställningar till Förvaltningen av sjöärendena att en fyr borde uppföras på Gotska Sandön. Till en början ställde sig förvaltningen avvisande och menade att olyckorna där var få och att en ny fyr snarast skulle verka förvillande i farvattnen. Men omkring 1850 ändrade man uppfattning och förvaltningen föreslog Kungl. Maj:t att två fyrar skulle uppföras på ön. År 1857 anvisade rikets ständer medel för fyrplatsen och under åren 1858-1859 uppfördes två fyrtorn. Det visade sig dock att fyrtornen ej belyste havet runt hela ön begärde Lotsstyrelsen år 1882 medel hos Kungl. Maj:t för att bygga ytterligare e...

Läs mer i eget fönster