Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristinehamn kn, ÖSTERVIK 1:8 M.FL. ÖSTERVIKS KAPELL OCH GUSTAFSVIKS FD MEJERI Ny sökning Tillbaka till sökning

Ostervik1-1993-1-37.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERVIKS KAPELL OCH GUSTAFSVIKS FD MEJERI (akt.)
Värmland
Kristinehamn

Religionsutövning - Kapell

Hantverk och manufaktur - Mejeri

Religionsutövning - Kapell

Utbildning och vetenskap - Skola

Hantverk och manufaktur - Mejeri

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Religionsutövning - Kapell

Hantverk och manufaktur - Mejeri

Utbildning och vetenskap - Skola

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

ÖSTERVIK 1:8

ÖSTERVIK 1:9

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Parken som omger Österviks kapell omfattar ett område på ca 20 000 kvm. Parken har anlagts i engelsk stil och hade ursprungligen ett slingrande gångsystem med viloplatser samt planteringsland med frukt- och lövträd. Efter gallring och renovering av parken, inte minst under 1970- och 1980-talen, återstår idag äldre ädellövträd främst av sorterna lind, alm och ask. På våren är parken kring Österviks kapell känd för sina blåsippsbackar och sin blommande tibast. En stengärdsgård ramar delvis in parkområdet. En grusad gång leder fram till kapellets entré och vid kapellets västra fasad finns en grusad yta som sommartid möbleras med utemö...

Läs mer i eget fönster