Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranemo kn, TORPA 3:1 TORPA STENHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

13439_LR__exteriör_20070918 004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPA STENHUS (akt.)
Västra Götaland
Tranemo

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

TORPA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Torpa stenhus står på en murad terrass vid Lillsjön. Delar av den tidigare vallgraven finns bevarad. Terrassen och stenhusets putsade fasader har varit föremål för återkommande restaureringsinsatser såväl exteriört som interiört under 1900-talet. Byggnaden vänder sig med en monumental fasad mot sjön. Ursprungligen låg byggnadens huvudingång mot detta håll. Byggnadens södra fasad är sluten och visar på byggnadens karaktär då det var magasin och fönster sattes igen.

I anslutning till Torpa slott finns flera ekonomibyggnader som ladugård, stall och magasin samt lusthus uppförda mellan åren 1870 och 1920. En enplans gulmålad villa frå...

Läs mer i eget fönster