Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, BRUNNSBO 1:17 M.FL. BRUNSBO BISKOPSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13672_1_Brunsbo_biskopsgården_SL_2006-10-18 031

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRUNSBO BISKOPSGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Skara

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

BRUNNSBO 1:17

BRUNNSBO 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2006

På södra sidan om riksväg 49, ett par kilometer öster om Skara, ligger den före detta biskopsgården Brunsbo. Anläggningen består av en huvudbyggnad av sten och reveterat timmer, ett tiotal faluröda träbyggnader och en park. Gården har medeltida anor och dagens huvudbyggnad från 1400-talet var tidigare ett befäst stenhus i tre våningar. Idag får den sin karaktär av den överbyggnad av trä som byggdes under 1700-talet. Under 1940-talet inrättades en hushållsskola på den fd biskopsgården. För skolans räkning uppfördes en annexbyggnad i två våningar i anslutning till huvudbyggnaden nordväst om denna.

Huvudbyggnaden bildar tillsammans me...

Läs mer i eget fönster