Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, GAMLA STADEN 2:1 SKARA BRANDMUSEUM Ny sökning Tillbaka till sökning

13669_Brandmuseet_SL_2006_11_08 004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKARA BRANDMUSEUM (akt.)
Västra Götaland
Skara

Samhällsservice och teknisk försörjning - Spruthus

Samhällsservice och teknisk försörjning - Brandstation

Samhällsservice och teknisk försörjning - Brandstation

Samhällsservice och teknisk försörjning - Spruthus

Samhällsservice och teknisk försörjning - Brandstation

GAMLA STADEN 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Skara brandmuseum ligger mitt i staden på norra sidan om Skaraborgsgatan i korsningen med Östra Kungshusgatan. Huset ligger på en liten plats med små gräsmattor och träd på dess fram- och baksidan. Närmast byggnaden finns ett parti med kullersten, två infarter till byggnaden har en stenläggning av kalksten. Huset är uppfört av tegel på en sockel av gråsten. Under hösten har det omputsats med en slätputs som färgats i en brun eller beigeaktig kulör. Tidigare har huset under en period varit spritputsat. Södra långsidan har två stickbågiga körportar med bräddörrar med rombmönster. Gavlarna har lunettfönster, den västra gaveln därtill e...

Läs mer i eget fönster