Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, SLÄDENE 10:6 SLÄDENE STOREGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13606_Slädene_anl_SRLN_2007_06_04 004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLÄDENE STOREGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Vara

Jordbruk - Bondgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Jordbruk - Bondgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

SLÄDENE 10:6

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Byggnadsminnet Slädene Storegård är en jordbruksfastighet vars äldsta delar består av en huvudbyggnad och en flygel samt en större parkliknande trädgårdsanläggning väster om huvudbyggnaden.

Skyddsområdet omfattar ett flertal ekonomibyggnader öster om och sydost om huvudbyggnaden. Utanför skyddsområdet ligger i anslutning till gården ett fd stall i norr och en fd arbetarbostad (statarbostad) i söder.

Huvudbyggnaden (5) är av putsad och vitkalkad sten i en våning under brutet skiffertak, uppförd 1737 efter B E Garlbergs ritningar. I viss utsträckning i överensstämmelse med 1732 års typritning för översteboställen. Den ursprungliga ...

Läs mer i eget fönster