Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, MJÖLKERÖD 1:1 MJÖLKERÖDS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13426_hus1_LR_20061018 013

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MJÖLKERÖDS GÅRD (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

MJÖLKERÖD 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Mjölkeröds gård är belägen i en kulturbygd intill Bohusbanan och E6 i Tanums kommun. Mangårdsdelen med större faluröda ekonomibyggnader ligger samlade kring en grusplan. Byggnadens huvudentré vände sig ursprungligen mot öster och mot den stora fruktträdgården som förut gredde ut sig i denna del.

Äldre friliggande magasin finns sydväst om manbyggnaden. Strax nedan och norr om miljön ligger en dalgång med gärdesgård och äldre stenmagasin. Marken betas av får. På höjden strax norr om dalgången ligger ett större järnåldersgravfält, Ekehögarna. Väster om gården ligger en golfbana.