Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, GULLMARSBERG 2:2 GULLMARSBERGS SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning

dhc27052

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GULLMARSBERGS SÄTERI (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

GULLMARSBERG 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Både ruinen efter den medeltida befästa gården och den nuvarande säteribyggnaden ligger monumentalt placerade på var sin udde i det inre av Gullmarsfjorden. Vattenutsikten från Dynge ut över Gullmarens förgrening i Saltkälle- och Färlevs-fjordarna antyder det strategiska läge borgen hade invid ett betydelsefullt kommunikationsstråk. Kring säteriet finns ett varierat fornlämningsbestånd med inslag av tidiga megalitgravar och rösen av bronsålderstyp, järnåldersgravfält samt den medeltida borgen Dynge hus.Säteriet ligger monumentalt placerat högt på en lövträdsplanterad höjd på den utskjutande udden. På höjdens västsida finns ett flert...

Läs mer i eget fönster