Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härryda kn, RÅDA 1:6 RÅDA SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDA SÄTERI (akt.)
Västra Götaland
Härryda

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

RÅDA 1:6

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Råda Säteri är beläget vid Rådasjön. Inägorna, väl samlade kring säteriet, omges av ekskog. Den bergiga udden längst i väster är lövskogsklädd med en konstgjord ruin från 1830-talet. Namnet Råda är belagt i skriftliga källor från 1300-talet. Under krigen mot danskarna under 1640-talet skövlades säteriet och blev inte återuppbyggt förrän under slutet av seklet. Omkring 1772 gavs herrgårdsanläggningen sin nuvarande utformning. De nya byggnaderna uppfördes av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska Kompaniet, och för ritningarna stod dennes svåger, William Chambers, sedemera hovarkitekt i England och känd som arkitekt för trädgårdsanl...

Läs mer i eget fönster