Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidingö kn, LIDINGÖ 5:58 M.FL. RADHUSEN I KVARTERET CANADA (CANADAHUSEN) Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_1283.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RADHUSEN I KVARTERET CANADA (CANADAHUSEN) (akt.)
Stockholm
Lidingö

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

LIDINGÖ 5:58

LIDINGÖ 5:57

LIDINGÖ 5:56

LIDINGÖ 5:55

LIDINGÖ 5:54

LIDINGÖ 5:41

LIDINGÖ 5:40

LIDINGÖ 5:39

LIDINGÖ 5:38

LIDINGÖ 5:37

LIDINGÖ 5:36

LIDINGÖ 5:35

LIDINGÖ 5:34

LIDINGÖ 5:33

LIDINGÖ 5:32

LIDINGÖ 5:31

LIDINGÖ 5:30

LIDINGÖ 5:29

LIDINGÖ 5:28

LIDINGÖ 5:27

LIDINGÖ 5:26

LIDINGÖ 5:25

LIDINGÖ 5:24

LIDINGÖ 5:23

LIDINGÖ 5:22

LIDINGÖ 5:21

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Radhusens gestaltningsmässiga grundprincip bygger på enhetlighet och upprepning. Med detta menas att radhusen ursprungligen var enhetligt färgsatta, att
alla fönster och dörrar var likadana etc. Variation inom kvarteret åstadkoms genom grupperingen av husen, de valmade gavlarna i längans mitt samt av gaveldekorationer i trä.

- Kalkstensgrå spritputsad grund med slätputsade fönsteromfattningar.
- Släta kalkputsfasader avfärgade i ljust gult.
- Gaveldekorationer av trä i form av spåntäckning, korsvirkesimitation eller gallerverk i gavelspets.
- Snickerier som profilerad takfotslist, dekorativt utformade vindskivor, omfattningar av en...

Läs mer i eget fönster