Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, LYCKE-TOFTA 1:25 M.FL. TOFTA HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13177_hus 1_LR_20061027 006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOFTA HERRGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

LYCKE-TOFTA 1:25

LYCKE-TOFTA 1:15

LYCKE-TOFTA 1:7

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Herrgårdens byggnader är uppförda på dalgångens västra sluttning. Bostadsdelen består av ett corps-de-logi med två symmetriskt placerade flyglar. Herrgårdsbyggnaden antas ha blivit uppförd, eventuellt endast ombyggd, 1792. År 1915 genomgick den en ombyggnad och fick sitt nuvarande utseende. Flygelbyggnadernas fönster byttes vid detta tillfälle ut mot nya tättspröjsade, men behöll för övrigt sitt gamla utseende. Tofta som tidigare ägdes av Hushållningssällskapet som på markerna bedrev försöksjordbruk, är nu i privat ägo. Den förut parklika trädgården omgiven av en tät lindhäck, är nu till stora delar borta och häcken nedhuggen. I sam...

Läs mer i eget fönster