Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, RÅDHUSET 11 RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

13143_LR_20061009 007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET (akt.), RÅDHUSET, KUNGÄLV (inakt.)
Västra Götaland
Kungälv

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

Offentlig förvaltning - Rådhus

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

Offentlig förvaltning - Rådhus

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

RÅDHUSET 11

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Tillsammans med kyrkan utgör rådhusbyggnaden några av de mest centrala byggnaderna i den gamla stadskärnan. Byggnaden är uppförd i två våningar med delvis inredd vind. Stommen är av timmer. Fasadernas utformning representerar det sena 1700-talets trähusarkitektur. Byggnaden har ett exponerat och fritt läge med långsidan mot Torget och med gaveln mot Nordre älv. Byggnaden ligger indragen en bit från gatan. På byggnadens baksida finns mindre tillbyggnader medan framsidan mot torget huvudsakligen bevarar 1700-talets formspråk.