Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sotenäs kn, SMÖGENÖN 1:1 SMÖGENS LOTSUTKIK Ny sökning Tillbaka till sökning

13079_LR_20070507 023

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SMÖGENS LOTSUTKIK (akt.)
Västra Götaland
Sotenäs

Kommunikation - Lotsstation och lotsplats

Kommunikation - Lotsstation och lotsplats

Kommunikation - Lotsstation och lotsplats

Kommunikation - Lotsstation och lotsplats

Kommunikation - Lotsstation och lotsplats

Kommunikation - Lotsstation och lotsplats

SMÖGENÖN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2012

Se tidigare beskrivning.

Inventeringsår 2007

Lotsutkiken på Smögenön högt är placerad med överblick åt norr, söder och väster. Ca 2 km söderut ligger Hållö fyr som uppfördes 1842. Lotsutkiken är idag kringgärdad av bostadshus i tre väderstreck. I norr sträcker sig Lotsgatan. På berget står ett uppassningshus på hög granitsockel med en liten utbyggd farstu på norrsidan. Farstun leder dels in i huset men också till en överbyggd trappa spm leder till själva utkiken. En högbent betongkonstruktion bär upp den plattform som utkiken står på. Uppassningshusets fasad är klädd med locklistpanel. Taktassar och vindskivor är profilerade. Trapphusbyggnaden är uppförd med en stående plankko...

Läs mer i eget fönster