Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, TORP 1:2 TORPS FD RYTTMÄSTAREBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning

12998_Torps_ryttmästareboställe_SL_2006_11_08 010

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPS FD RYTTMÄSTAREBOSTÄLLE (akt.)
Västra Götaland
Skara

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

TORP 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Byggnadsminnet f.d. ryttmästarbostället Torp i Eggby socken består av en manbyggnad, två flyglar, en rustbod/magasin, en smedja samt ladugård, stall och vagnslider. Mangård och fägård är väl
avskilda med en stengärdesgård som omgärdar i stort sett hela mangården. Samtliga hus på mangården är timrade, panelade med locklist samt rödfärgade och täckta av enkupigt tegel. Manbyggnaden har brutet tak och de övriga sadeltak.

Till gårdsmiljön hör också ett timrat svinhus och ett större spannmålsmagasin.