Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, BERGS PRÄSTBORD 1:1 M.FL. BERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4133-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGS KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BERGS PRÄSTBORD 1:1

BERGS PRÄSTBORD 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Det förekommer en medveten björkplantering i och runt anläggningen, på endera sida om mittaxeln till kyrkans sydportal står två stora ädelgranar. Kyrkogården omger kyrkan i tre väderstreck, i väster löper vägen förbi. Två slätputsade vita grindstolpar står på var sida om kyrkan och genom svarta smidesgrindar leds besökarna in på kyrkogården. Den södra ursprungliga delen avgränsas av en tjock kallmurad bogårdsmur som bildar en terrassering mot sockenstugan. I terrassmuren ligger två gravkapell i souterräng. Det är vitputsade byggnader med brutna spånklädda tak. Båda är ursprungliga till karaktären med vackert smide på dörrar och på t...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.