Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, ÖSTRA HARG 4:1 ÖSTRA HARGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA HARGS KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA HARGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTRA HARG 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Östra Hargs kyrka
Kyrkan uppfördes ursprungligen under 1100-talets andra hälft av sten med ett
långsträckt långhus och ett smalare kor med absid. Vid en arkeologisk undersökning
1987 kunde det fastslås att långhuset varit försett med sidobänkar och sidoaltare.
Takstolarna har ursprungligen varit öppna, senare har långhus och kor försetts med ett
plant trätak och därefter har åtminstone koret haft ett tunnvalv. Under 1400-talet slogs
valv av tegel i hela kyrkan. Fynd av kalkputsbitar med målningsrester vid
utgrävningarna 1987 tyder på att kor och långhus varit bemålade, troligen med en enkel
ribbdekoration från senmedeltiden....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets byggnadsregister