Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, ERIKSBERG 1 ADOLFSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4. exteriör kyrkans södra fasad, tillbyggnad till vänster.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADOLFBERGS KYRKA (akt.), ADOLFSBERGS KYRKA (akt.)
Örebro
Örebro

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

ERIKSBERG 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkan är belägen på en gräsbevuxen kulle med enstaka, stora ädellövträd terrasserad med en låg naturstensmur. På platsen har det tidigare legat en gård, Eriksbergsgården. Eriksberg var familjen Söderlunds sommarställe, byggnaden revs 1968 för att ge plats för Adolfsbergskyrkan.
Från parkeringen, som är placerad öster om kyrkan, leder en asfalterad bred svängd gång upp till kyrkan och den stora asfalterade planen framför. I mitten av den runda planen finns en gräsrundel med planterade buskar samt flaggstång. Det finns även en asfalterad gång med trappa från väster, även den leder upp till planen framför kyrkans huv...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets byggnadsregister