Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, NORRBY KLOCKARGÅRD 1:3 NORRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1274-003.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRBY KYRKA (akt.)
Västmanland
Sala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NORRBY KLOCKARGÅRD 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka.
Kyrkogården är indelad i en äldre del närmast runt kyrkan och nedanför i väster en nyare, dit tre trappor leder. Den äldre delen omgärdas i norr, öster och söder av en jämn mur av stora block, lagd 1889. Då den nyare kyrkogården anlades 1940-43 förlängdes muren västerut. Mot Sagån i väster utgör en häck avgränsning. Grusgångar förbinder gravområdena. De gräsbevuxna ytorna dominerar, men väster om kyrkan finns en grupp äldre gravar med bevarade grusytor inom stenramar.

Inventeringsår 1999

Texten saknas