Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsör kn, HIMMELSBERGA 8:1 TORPA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1166-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPA KYRKA (akt.)
Västmanland
Kungsör

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HIMMELSBERGA 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2005

Kyrkogårdens äldre del närmast kyrkan omgärdas av en bogårdsmur i kallmurat förband, byggd av dalkarlar på 1840-talet. Tre stigluckor finns: Den östra är senmedeltida men ombyggd på 1700-talet, den sydvästra är märkt med årtalet 1746 och den norra med årtalet 1766. Samtliga är murade i tegel och slätputsade med kalkbruk, idag vitkalkade men har tidigare haft en rosa nyans. Taken täcks med falsad plåt.

Från den äldre till den yngre kyrkogården i söder, invigd 1935, leder en bred granittrappa och en tidigare grindförsedd entré. Mellan de båda områdena, inbyggt i muren, finns ett gravkapell som färdigställdes 1939 efter ritningar a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas