Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, BYGDSILJUM 33:1 BYGDSILJUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bygdsiljumskyrka bisättningshus.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BYGDSILJUMS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BYGDSILJUM 33:1

Beskrivning

Inventeringsår 2011

Begravningsplatsen anlades 1953, efter ritningar av arkitekt Poul Stampe, Skellefteå. Den ansluter i nordost till kyrkotomten och omgärdas mot övriga sidor av en välklippt granhäck. Området har en asymmetrisk form och huvudsakligen flack terräng. Gångarna är grusade, men en del grusgångar lades igen med gräsmatta 1982. Gravarna utgörs av resta rektangulära stenar i gräsmatta. Ursprungligen var gravarna inramade av ölands-tok, men för ett tjugotal år sedan rationaliserades inramningarna bort och istället planterades norsk brudspirea; i vissa kvarter som rygghäck, i andra som enstaka buskar bakom gravstenarna. En del gravrader saknar ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas