Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kävlinge kn, BARSEBÄCK 82:1 BARSEBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1380-003.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARSEBÄCKS KYRKA (akt.)
Skåne
Kävlinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BARSEBÄCK 82:1

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Den äldst bevarade kartan, där Barsebäcks kyrka finns redovisad, är en geometrisk avmätning från 1762. Den rektangulära kyrkogården ligger söder om Barsebäcks sätesgård, omgiven av kärr i väster och öster. På lantmäterikartan från 1831 bildar kyrkan och prästgården en egen kvartersformat enhet, omgiven av gårdar i alla väderstreck.
Kyrkan utvidgas åt söder, sannolikt mellan 1832 och 1854, i anslutning till det laga skiftet, då gårdarna börjar flytta ut ur byn. Efter en tid omgestaltas kyrkogården och ges en fastare form med växtomgärdningar. 1905 görs en stor utvidgning åt öster och träd planteras längs kyrkogårdens nya begränsning...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas