Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, LERBERGET 49:706 LERBERGETS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Väsby Lerberget HIO_1774.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LERBERGETS KYRKA (akt.)
Skåne
Höganäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

LERBERGET 49:706

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Ingen kyrkogård/begravningsplats finns i anslutning till kyrkan. Kyrkotomtens fysiska utsträckning är inte klart markerad då den är integrerad med torget i väster och gångstråken runt kyrkan och intill omgivande byggnader. Gångstråken och torget är lagt med kvadratiska betongplattor och närmast byggnaderna ligger smågatsten. Partier av smågatsten finns också mellan församlingsgårdens södra och norra längor med olika mönsterläggning och inslag av betongsten. Söder om den äldsta församlingsdelen finns en liten uteplats, avskärmad från torget genom en tegelmur med betongavtäckning. Innanför muren står en rad prydnadsträd och västra sid...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets byggnadsregister