Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, KROKODILEN 12 SANKT OLOFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkan mot väster  2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT OLOFS KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KROKODILEN 12

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Kyrkan saknar kyrkogård men har en trädgård mot väster med en uteplats belagd med tegel, en gräsmatta med lekstuga och barnmöbler. Trädgården omgärdas av idegranshäck och staket. Norr om kyrkan finns dess parkering omgärdad av ligusterhäckar och träd.

Byggnader på kyrkotomten
Ett soprum med väggar av röd träpanel och vitt träraster i ovankant och tak av korrugerad plåt finns på kyrkans baksida.

Se även beskrivning av Sankt Olofs kyrkomiljö under Miljöer.

Källor och litteratur
Helsingborgs bebyggelse 1863-1971, Henrik Ranby, Helsingborg 2005
Kyrkokansliets arkiv, mapp Sankt Olofskyrkan
http://www.helsingborg.se/starts...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas