Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Oskarshamn kn, BOCKARA 22:1 BOCKARA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bockara kyrkogård1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOCKARA KYRKA (akt.)
Kalmar
Oskarshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BOCKARA 22:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Bockara kyrkogård är rektangulär till formen. Denna form har varit utgångspunkt för hur
kyrkogården har ordnats och den förstärks på olika sätt. Gravvårdarna är placerade i raka
rader som möts i räta vinklar. De olika ytorna på kyrkogården är tydligt avgränsade och även
de rektangulära till formen. Området för gravplatser är insått med gräs och utgörs av stråk
utmed eller parallellt med kyrkogårdens sidor. I mitten ligger ett område bevuxet med
tallskog. Skogen omger den gång som leder fram till kapellet. På gångens västra sida ligger
minneslunden.

Omgärdning
Kyrkogården omges i alla väderstreck av en vallmur. Denna är byg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas