Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 SKOGSKYRKOGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Nässjöskogskyrkogårddamm.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGSKYRKOGÅRDEN (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Begravningsplats

SKOGSKYRKOGÅRDEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Allmän karaktär
Skogskyrkogården är en flack begravningsplats med riklig vegetation
av blandskogskaraktär. På södra delen dominerar barrträd, medan
den norra främst präglas av lövträd. I söder och väster angränsar
kyrkogården till ett skogsparti, vilket understödjer lummigheten i
denna del. Formen är långsträckt och oregelbundet femkantig och sträckningen
är sydväst-nordostlig. Kapellet och klockstapeln är placerade mitt på
den nordvästra långsidan. Kvarteren är symmetriskt placerade och
marken är huvudsakligen täckt med gräsmatta, med gångar av grus. En öppen damm finns i den nordvästra delen. På kyrkogården finns
också en...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets byggnadsregister