Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, LILJEHOLMEN 2:3 ÖSTRA KAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

östrakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA KAPELLET (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

LILJEHOLMEN 2:3

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården är belägen på två höjder, den äldsta delen i väster på
en naturlig höjd, medan de yngre kvarteren ligger på en konstgjord
förhöjning i öster. Kyrkogården är uppdelad i många olika delar
med olika karaktärer. Den gamla kyrkogården består huvudsakligen
av familjegravar från 1900-talets början med grusbäddar,
många är därtill omgärdade med staket eller stenramar. De yngre
kvarteren omfattar främst gravar från 1900-talets andra hälft och
är placerade i olika formstarka strukturer; stora halvcirkelformiga
bågar, raka linjer, mindre helcirklar, oregelbundet på små höjder
etc. Den yngre delen innehålle...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas