Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, RÅSLÄTTS HAGA 1:1 SKOGSKYRKOGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

skogskyrk..jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGSKYRKOGÅRDEN (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Begravningsplats

RÅSLÄTTS HAGA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Jönköpings skogskyrkogård ligger i ett naturligt tall- och granskogsparti.
Området innehåller ett antal så kallade dödisgropar, dessa är
naturliga fördjupningar i marken från istiden och har nu vattenfyllts.
Marken är delvis starkt kuperad vilket medverkar till variation och
till väl avgränsade rumsligheter i landskapet. Gravkvarteren skiljer
sig mycket åt mellan varandra; här finns både kvarter med regelbundna
och rätvinkliga rader i fyrkantiga kvarter och kvarter med
mjukt svängda rader som följer och anpassar sig efter sluttningarna.
Vissa är placerade i sluttningar mot dödisgropar, och andra
är utlagda på kullarnas slut...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas