Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mariestad kn, SJÖTORP 2:223 SJÖTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sjötorps kyrka och klockstapel, negnr 04-292-13.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJÖTORPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mariestad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SJÖTORP 2:223

Beskrivning

Inventeringsår 2005

SJÖTORPS KYRKA ligger i västra delen av en rektangulär kyrkogård från 1916. Kyrkogårdens huvudingång i väster utgörs av en dubbel smidesgrind med spjälor och rundade överstycken. Grinden hänger mellan stenstolpar med lockhällar. Från grinden leder en grusgång med tre rader plattor mot klockstapeln öster ut och härifrån går en annan grusgång med plattor till kyrkporten i sydöst. Mot gatan i väster avskärmas kyrkogården genom en låg gjuten stödmur och av en häck. I södra delen av sitter smidda ringar för att binda fast hästar i. Mot norr saknas avgränsning, men mot söder är en stödmur. I kyrkogårdens östra del växer flera äldre träd....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas