Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlsborg kn, SVANVIK 3:132 TACKSÄGELSEKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 03/256:05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TACKSÄGELSEKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Karlsborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SVANVIK 3:132

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den sexsidiga kyrkan med sin lägre servicedel ligger i den norra delen av en närmast rektangulär kyrkogård. Denna avgränsas mot parkeringen längs Parkvägen i öster av en kallmur av gråsten. Muren gör i sin norra ände en vinkel och övergår sedan till att bli en staket med metallgaller. Muren har tre öppningar, varav den mellersta har fyra granitstolpar som bär upp en smidd pargrind med kors och två enkla. De övriga har likadana par av stolpar och pargrindar. Kyrkogården genomkorsas av några få vinkelräta asfalterade gångar. Framför kyrkans entré är en yta belagd med cementplattor. Centralt placerad är en öppen gräsmatta med en klocks...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas