Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, SÖDER 3:19 HJO BEGRAVNINGSKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

anlägg, neg.nr. 03/240:03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJO BEGRAVNINGSKAPELL (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

SÖDER 3:19

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kapellet ligger orienterat mot söder i den östra delen av den rektangulära kyrkogården. Denna avgränsas i norr och söder av en hög mur av rundad gråsten med krön av kalkstenshällar. Muren tillkom 1933 respektive 1947. I väster och öster är avgränsningen i form av ett högt trästaket. Muren i norr har två öppningar. Den västra svarar mot en öppning i den södra muren och den östra är mitt för gravkapellets portal. Öppningarna har grindstolpar av sten, krönta av kulor. Dessa bär upp smidda pargrindar. I väster är i staketet en öppning som ligger i änden av den väst-östliga axel som slutar med expeditionsbyggnaden i öster. Öppningen omgä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas