Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HJÄLLBO 32:1 HAMMARKULLENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 06 29 07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMMARKULLENS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

HJÄLLBO 32:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Hammarkullens kyrka invigdes den15 sept. 1972 Arkitekt var Torsten Hansson genom firman HPS planering AB. Kyrkan ligger strax nordost om Hammarkullens centrum med bl a Folketshus, bibliotek, äldreboende och affärer samt fritidsgård med bad. Väster om kyrkotomten ligger Hammarkulleskolan och i norr och väster ansluter trevånings flerbostadshus och ett daghem. KYRKOTOMTEN är plan och marken närmast kyrkan är gräsbevuxen och avskärmas från de omgivande asfalterade gångvägarna i området av enkla staket. Några träd växer invid kyrkobyggnaderna och längs fasaderna finns ett antal buskar. En KLOCKSTAPEL manifesterar kyrkobyggnaden vid ingå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas