Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, UTBY 1:142 ÄLVÄNGENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_131.5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLVÄNGENS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ale

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

UTBY 1:142

Beskrivning

Inventeringsår 2006

KYRKOTOMTEN har rektangulär form med infart norrifrån till en asfalterad parkeringsplats. Tomten inhägnas av ett lågt brunmålat trästaket åt söder och av häckplanteringar i öster och väster. Nordost om kyrkan står en blåmålad KLOCKSTAPEL av trä som uppfördes 1982, i samband med en tillbyggnad av kyrkan. Klockstapeln är klädd med blåmålad locklistpanel, har rundvälvda ljudöppningar vid klockan och kröns av en kyrktupp.

Inventeringsår 2006

Älvängens kyrka är en blåmålad träkyrka i en våning med förhöjt kyrkorum, markerat av ett sadeltak med branta takfall och gavelspetsfönster åt norr. Fasaderna är klädda med blåmålad stående lockpanel. Den utbyggda delen åt norr har stående panel. Bredvid kyrkan finns en klockstapel i stil med kyrkan.
Kyrkan tas upp i kulturarvsplanen för Ale kommun.

Inventeringsår 1999

Texten saknas