Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, NOL 3:98 NOLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_132.20b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NOLS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ale

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NOL 3:98

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Missionshuset byggdes på initiativ av Alfred Andersson från Guntorp. Han köpte en lämplig tomt i Nol och skänkte byggnadsvirke. 1937 stod missionshuset klart. Missionshuset hade en kyrksal som rymde cirka 80 personer. I huset fanns också en bostadslägenhet för vaktmästare eller pastor. 1940 bildades en församling, som var verksam fram till 1976. Då lades verksamheten ner och huset togs över av Älvängens Missionsförsamling. Senare såldes det till Starrkärr-Kilanda församlingar inom Svenska Kyrkan. Efter om- och tillbyggnad invigdes det 1987 som kyrka under namnet Nols Kyrka.

Inventeringsår 2006

KYRKOTOMTEN kring Nols kyrka inhägnas av ett brunmålat lågt trästaket. Gången upp till kyrkobyggnadens entré är belagd med gatsten och i mitten finns en rundel med buskplantering.

Inventeringsår 1999

Texten saknas