Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Orust kn, TEGNEBY-LUNDEN 1:25 NÖSUNDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1256.30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÖSUNDS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Orust

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

TEGNEBY-LUNDEN 1:25

Beskrivning

Inventeringsår 2003

NÖSUNDS KAPELL ligger på en gräsbevuxen kyrkotomt, omgiven av en tuktad gråstensmur. Ingång rakt söder om tornet genom en dubbel smidesgrind mellan putsade grindstolpar. Innanför muren i väster och sydväst står hamlade lövträd, i sydöst några låga tallar. Öster om kyrkan ligger en rödmålad EKONOMIBYGGNAD av trä, med pulpettak.

Inventeringsår 1999

Se Historik