Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, MARSTRAND 6:7 MARSTRANDS GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1231.16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARSTRANDS GRAVKAPELL (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

MARSTRAND 6:7

Beskrivning

Inventeringsår 2003

MARSTRANDS BEGRAVNINGSPLATS på KOÖN har en långsmal form i ungefär nord-sydlig riktning. Den ligger i en liten smal dalgång, och har ett bergsparti längs hela östsidan. Längs västsidan löper en smal körväg. Begravningsplatsen ligger i nordöstra utkanten av bebyggelsen på Koön.

Mot vägen längs västsidan omgärdas begravningsplatsen av en häck, på kortsidorna i norr och söder av murar. Innanför häcken samt ute i de gräsbevuxna gravkvarteren finns flera höga uppvuxna lövträd. Huvudingång på västsidan genom en grind mellan granitstolpar. Flera mindre ingångar finns också.

Gångarna har ett enkelt rutnätssystem, oregelbundet i den södra...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik