Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, OLSMOSSEN 2 MUNKEGÄRDEKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3585.11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MUNKEGÄRDEKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

OLSMOSSEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

MUNKEGÄRDE KYRKA är belägen i området Munkegärde i norra delen av Kungälv. Det är ett område med bostadshus mestadels uppförda under 1980- och 90-talet. Kyrkan är belägen alldeles intill Munkegärdesskolan, vars låga byggnader är utförda i rött tegel, ljus puts och partier av liggande träpanel. Norr och öster om kyrkan finns parkeringsplatser. Området kring kyrkan är bevuxna med gräsmatta, med plattsatta gångar som leder fram till entrédörrarna.

Ett mindre FÖRRÅDSHUS ligger söder om kyrkan. Väggar klädda med gråmålad lockpanel, vitmålade dörrar och enkupigt tegeltak

Inventeringsår 1999

Texten saknas