Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, KLOSTRET 1 M.FL. VADSTENA KLOSTER MED NUNNEKLOSTRET, MUNKKLOSTRET OCH KLOSTERTRÄDGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910805/004.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VADSTENA KLOSTER MED NUNNEKLOSTRET, MUNKKLOSTRET OCH KLOSTERTRÄDGÅRDEN (inakt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kloster

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Hälso-, sjuk- och socialvård - Krigsmanshus

Offentlig förvaltning - Sjukhus - Mentalsjukhus

Religionsutövning - Kloster

Utbildning och vetenskap - Museum

ÖRTAGÅRDEN 1

MUNKTRÄDGÅRDEN 2

MUNKTRÄDGÅRDEN 1

KLOSTRET 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Vadstena klosterkyrka ligger i stadens norra delar och omges fortfarande av f d klosterbyggnader, som munk- och nunneklostren. Klosterkyrkan uppfördes under en ca 50-års period och invigdes 1430. Den är en treskeppig hallkyrka med ett smalare kor, det s k brödrakoret, i väster. Den nuvarande sakristian uppfördes 1926 efter ritningar av arkitekt Erik Fant. Kyrkan är uppförd av en lokal kalksten med oputsade murar och strävpelare. Takresningen med två takfall och takryttare, tillkom vid en omfattande restaurering på 1890-talet under ledning av arkitekt Gustaf Pettersson. Takfallen är skiffertäckta och sakristietaket och takryttaren kl...

Läs mer i eget fönster